top of page

BMW NORGE

|

BMW | iX1 - 2023

Elektrisk kjøreglede

I samarbeid med BMW Norge laget vi flere korte filmer til bruk i sosiale medier. Spindel Film har stått for forarbeid og opptak, med in-house crew og utstyr og fikk med dette prosjektet prøvd ut vår nye bilrigg. Klippen er gjort av Good Morning Naug.

Kunde: BMW

Regissør: Eskil Waldenstrøm
Fotograf: Vegard Landsverk
Produsent: Amund Halsten

B-fotograf: Brynjar Evensen
Klipp: Morten Vikanes / Good Morning Naug

Ronin Tek & Bil rig: William F. Stang

 

bottom of page