top of page

FFO rettighetssenter

|

FFO Rettighetssenter | Universell utforming

Universell utforming er viktig.

FFO Rettighetssenter trengte en serie med forklaringsfilmer som skulle veilede familier med barn med funksjonsnedsettelse. Denne filmen om universell utforming forklarer hvilke rettigheter foreldre til barn med funksjonsnedsettelse har i forhold til utforming av skolebygget.

Kunde:
FFO Rettighetssenteret

Animasjon: Cato Skogvoll og Christoffer Gundersen
Voice: Liv Austen

bottom of page