top of page

Picard | Matfoto

|

PICARD | Matfoto

Picard Matopptak1105.jpg

Frossen mat i gourmè stil!

Sammen med Hermier Communication fikk vi oppgaven å ta stillbilder og film for frossenmaten til Picard.

Byrå: Hermier Communication

Kunde: Picard

Fotograf & etterarbeid: Knut Svanes Lunde

Tekniske assistenter: Maria Fjellstad & Brynjar Evensen

bottom of page