top of page

TØI

|

TØI | Klimavennlig stedsutvikling

Hva er Tettstedspakker?

Hvordan skapes attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling? Flere forskningsaktører, kommuner og fylkeskommuner utforsket dette i prosjektet Tettstedspakker.  Vi har laget en animasjonsvideo i samarbeid med Transportøkonomisk institutt for å forklare Tettstedspakker nærmere.

Kunde: TØI - Transportøkonomisk Institutt

Animasjon & Illustrasjon: Cato Skogvoll og Christoffer Gundersen

Voice: Liv Austen

bottom of page